پروژه های چیپ سیل

پروژه روکش مسير روستاهای فضیله – حياويه :

روستاهای فصله و حياويه درفاصله 21 کيلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز واقع شده اند. مسير منتهی به اين دو روستا که به فاصله 5/5 کيلومتر از يکديگر واقع شده اند شامل يک لايه کوبيده شده خاک رس و لايه بالايی آن شامل مخلوط طبيعی رودخانه ای سرند شده می باشد. اين لايه بر اساس تردد و نزولات جوی در نقاط نشست کرده و چاله هايی به عمق های مختلف ايجاد شده بود. اداره کل راه و ترابری استان خوزستان در سال 87 پروژه بازسازی و روکش اين مسير را در دستور کار خود قرارداد. پس از لکه گيری مسير، يک لايه بيس به ضخامت 10 سانت بر روی مسير پخش شد و پس از اجـرای قير پاشی پرايم – کت از روکش حفاظتی چيپ – سيل با استفاده از مصالح 8/3 اينچ و قير امولسيونی تند-شکن جهت حفاظت نهايی سطح استفاده گرديد.
طول مسير روکش شده 10800 متر و عرض آن 6 متر می باشد (64800 مترمربع). مساحت مذکور در مدت 5 روز به اتمام رسيد.

روکش حفاظتی مسير روستای موردفل:
 

روستای موردفل در 30 کيلومتری جنوب غربی شهرستان ايذه در است. اين روستا به عنوان اولين مسير جهت اجرای تجربی چيپ – سيل انتخاب گرديد. عمليات زيرسازی و قيرپاشی مسير توسط اکيپ اداره راه شهرستان ايذه در مردادماه سال 85 انجام شده و در شهريورماه همانسال عمليات اجرای روکش حفاظتی چيپ – سيل با موفقيت اجرا گردید.
طول مسير 7 کيلومتر و عرض آن 5 متر می باشد. اين سطح (35000 مترمربع) ظرف مدت 10 روز روکش گردید. هزينه اجـرای ايـن پروژه يک سـوم هـزينه اجـرای آسفالت گـرم در تـاريخ مـذکور بوده و همچنان بعـد از دوسال از زمان بهره برداری از آن در شرايط کاملا" مطلوبی می باشد.

 

روکش مسير امامزاه سلطان ابراهيم (جاده روستای گلزار) :

اين جاده در 30 کيلومتری جنوب شهرستان ايذه در استان خوزستان واقع شده است. طول کلی اين مسير 33 کيلومتر می باشد. 15 کيلومتر اوليه اين مسير توسط اداره راه ايذه زيرسازی و سپس با آسفالت سرد حفاظت شد، مابقی مسيربه طول 18 کيلومتر و عرض 6 متر توسط اداره مذکور زيرسازی و عمليات روکش آن به اين شرکت به عنوان پروژه تجربی دوم محول گرديد. اين مسير که بسيار صعب العبور و دارای پيچ های تند می باشد. در مهرماه سال 85 به روش چيپ – سيل روکش گرديد.
مدت اجرای اين پروژه يکماه و سطح اجرا شده 108000 مترمربع بوده است.

جاده سی مايلی :

اين مسير که مسجدسليمان را به جاده اصلی اهواز – هفتگل مرتبط می نماید از جمله مسيرهای دسترسی بسيار قديمی که با آسفالت سطح روکش شده اند می باشند. قطعه ای از اين مسير بطول 2 کيلومتر که ترافيک بسيار سنگين کارخانه سيمان مسجدسليمان که تامين کننده اصلی سيمان پروژه سدهای کارون 3 و 4 می باشند از اين مسير عبور می نمايند در دستور کار اجرای چيپ – سيل قرار گرفت. عرض قطعه فوق 12 متر می باشد.
اين قطعه به مساحت 24000 مترمربع در بهمن ماه سال 86 و طی دو روز روکش گرديد.

پروژه روکش حفاظتی روستای اشکفت بابامير:

اين پروژه شامل روکش راههای دسترسی سه روستای سرگچ، اکبرآباد و اشکفت بابامير می باشد. اين روستاها در فاصله 12 کيلومتری جنوب شهرستان ايذه در استان خوزستان واقع شده اند. طول کلی مسيرهای دسترسی به اين سه روستا جمعا" 15 کيلومتر و شامل 3 کيلومتر تا روستای اکبرآباد، 7 کيلومتر تا روستای اشکفت و 5 کيلومتر تا روستای سرگچ می باشد. با توجه به ترافيک کم اين سه روستا استفاده از روکش حفاظتی چيپ – سيل به جای آسفالت گرم در دستور کار را اداره کل راه و ترابری استان قرار گرفت. عمليات اجرايي کلی مسيرهای فوق شامل پروفيله و رگلاژ کردن سطح، اجرای يک لايه بيس به ضخامت 20 سانت، قيرپاشی پرايم- کت با امولسيون کندشکن به ميزان متوسط 2/1 کيلوگرم در مترمربع و در نهايت اجرای روکش چيپ – سيل بوده است. عرض مسيرهای فوق 6 متر و سطح کلی روکش شده برابر 90000 مترمربع می باشد.
مسيرهای فوق در تابستان سال 1387 روکش گرديده و مدت اجرای پروژه 2 ماه بوده است.

روکش حفاظتی روستای درب خزینه :

روستای درب خرميز در 25 کيلومتری جنوب شرقی شهرستان شوشتر در استان خوزستان واقع گرديده است. مسير دسترسی طولی، عرضی و پوست سوسماری بسادگی در آن قابل رويت می باشد. جهت بهبود وضعيت سطح برای رانندگی و حفظ اين مسير يک لايه روکش حفاظتی چيپ – سيل بر روی اين مسير بطول 2 کيلومترو عرض 7 متر در سال 1387 اجرا گرديد.
سطح روکش شده 14000 مترمربع و مدت اجرا يک روز بوده است.

2008-2011 (C) infonewroad.com. All rights reserved..
Designed by
Simatarh 

درباره شرکت  |   مشتریان   |   خدمات پس از فروش  |    فروش و صادرات امولسیون   |    پرسش و پاسخ   |    تماس با ما   |    صفحه اصلی